Fotogaléria

História

História košickej miniligy je veľmi-veľmi stará a siaha niekde do 60-tich rokov 20. storočia. Na rôznych miestách v našom meste sa hrávali turnaje v malom futbale. Medzi najznámejšie miesta patrili ihriská na Mieri, Malomtéri, Liptove a na ihrisku medzi železničiarskými blokmi. Hŕstka nadšencov pod vedením p. Árpada Peterčaka však už vtedy koketovala s myšlienkou založiť dlhodobú súťaž. To sa im podarilo až v roku 1973, keď na Panelovej ulici v pivničných priestoroch, v ktorých bol klub ZO SZM Juh, za účasti 12-tich mužstiev založili košickú miniligu. Jej prvým predsedom sa stal zástupca SZM p. Alexander Tóth. Vtedy ani najväčší optimisti neverili, že jej história bude siahať až do dnešných čias.

 

     

 

27. 9. 1973 sa odohralo prvé kolo košickej miniligy. Na troch ihriskách na Astórii, Mieri a na Jazere na ostrovčeku sa začala písať história najstaršej miniligy na Slovensku. Prvým víťazom sa stalo mužstvo ZO SZM VSS na čele s legendárnym brankárom Jánom Martonom alias Ťukim, o ktorom mnohí ja dnes tvrdia, že bol najlepším brankárom všetkých čias. Najlepším strelcom prvého ročníka sa stal neprekonateľný Őci Suvák so 118 gólmi.

Keď sa vraví, že každý začiatok je ťažký, tak o našej minilige to platí dvojnásobne. Začali sa problémy s ihriskami. Výbor miniligy, ktorý sa často menil, však vždy našiel nejaké prijateľné riešenie. Funkcionári akými boli Feri Mišinský, Árpi Peterčák, Joži Sidor, Šuti Pavúk, Vinco Stanko, Dušan Urban či Laci Ostroha boli zárukou toho, že miniliga prežije a že sa bude vzmáhať. Čoskoro sme našli na dlhé roky nový domovský stánok na hádzanárskom ihrisku v Petrovom sade.  Záujem o miniligu začal rásť a tak sa musela zriadiť druhá liga so 16 mužstvami a tretia liga s 22 mužstvami. Neskôr sa zriadila aj štvrtá liga so 16 účastníkmi a patrili sme k najväčším miniligám na Slovensku.

 

     

 

Naše mužstva patrili k absolútnej špičke československého malého futbalu. Mužstvo Orchidey sa stalo neoficiálnym majstrom republiky. Mužstva DVSG, Makovica, Orchidea, Údržba VSŽ sa pravidelne stávali majstrami Slovenska. Miniliga pravidelne päť rokov vydávala svoj týždenník "košický minigól".

V roku 1985 p. Ostroha a p. Juraj Navalanyi organizujú 1. ročník turnaja o pohár košických mužstiev v malom futbale. O tento turnaj bol v Košiciach veľký záujem a hrávala na ňom celá plejáda vynikajúcich prvoligových hráčov zo ZŤS a Lokomotívy Košice. Aj tento turnaj pretrváva až do dnes.

 

     

 

Najväčší rozmach zaznamenáva miniliga po roku 1992. V tomto roku vstupujeme do Únie malého futbalu SFZ. Tento krok prináša mnoho zmien. Mení sa názov košickej miniligy na Mestská únia malého futbalu, sú vypracované vlastné stanovy, je zriadený účet v banke. Najvýraznejšia zmena je však zníženie počtu hráčov na 4+1 a fakt, že sa začína hrať podľa pravidiel UEFA. Pod tieto revolučné zmeny sa najviac podpísal nový výbor v zložení Dušan Urban, Tomáš Harda, Tibor Béreš, Juraj Navalanyi a jej predseda Laco Ostroha, ktorý bol aj členom VV ÚMF SFZ. V roku 1994 sa mužstvo Trade Trans Reil, vôbec ako prvé z Košíc, prihlásili do 1. SLMF a hneď pri svojom prvom účinkovaní, pod vedením p. Jožka Minčíka a Laca Ostrohu, získalo majstrovský titul. Tento úspech sa výrazne premietol aj v zložení reprezentácie, ktorej kostru tvorili naši hráči Miro Janitor, Laco Szakál, Milan Bečka, Janko Ivan, Milan Zoľak, Janko Janeček a Peter Brunácky. Aj v realizačnom tíme sme mali svoje zastúpenie v osobe Petra Miškova ako vedúceho mužstva a v osobe Laca Ostrohu ako druhého trénera.

 

     

 

V roku 1996 sa miniliga sťahuje na ihrisko na Vyšnom Opátskom, kde sa hrá dodnes.

Na záver sa nedá, aby sme nespomenuli mužstvá, ktoré roky patrili, okrem už spomínaných, k absolútnej špičke košického malého futbalu. Mužstva Astra, Chelsea, Feyenoord, Mladosť, Flamengo, Celtic, Brasil, Družbyt a ďalšie produkovali futbal, ktorý zniesol najprísnejšie kritéria. Chceli by som spomenúť aj niektorých hráčov, ktorí sa výraznejšie dokázali presadiť a to Gabi Kandráč, Miro Majerčák, Milan Človečko, Jirko Repík, Janko Mazák, Ďuri Dancák, Piťu Hornyak, Milan Bečka, Laci Lehocky, Vlado Letkovsky, čo meno to veľká osobnosť. Úplne na záver chceme zaspomínať aj na ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, ale patrili telom i dušou do našej miniligy a nimi boli Laci Lázar, Laci Kofčak, Viktor Nemčík, Pišta Fabišík, Laci Bednárik, Zoli Puhala, Ďuri Navalanyi a ďalší, na ktorých už len s úctou spomíname.

Sponzori a partneri: